پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kanDP800.jpg

پانچ کاغذ مدل : DP-800 Kangaro
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ کانگورو مدل DP-800 Kangaro
 • بدنه آلومینیومی
 • اهرم دارای قفل می باشد
 • خط کش فلزی جهت انجام پانچ دقیق
 • ظرفیت 63 برگ 80 گرم
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر و قطر پانچ 5.5 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kan2150.jpg

پانچ کاغذ مدل : HDP-2150 Kangaro
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ کانگورو مدل HDP-2150 Kangaro
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • بدنه تمام فلزی
 • خط کش فلزی با قابلیت تنظیم خودکار پانچ در وسط صفحه
 • پایه ضد لغزش
 • ظرفیت پانچ 150 برگ یا 15 میلیمتر
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر و قطر پانچ 6 میلیمتر
 • میله های پانچ قابل تعویض

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kan2160.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kan2160-2.jpg

پانچ کاغذ مدل : HDP-2160 Kangaro
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ کانگورو مدل HDP-2160 Kangaro
 • اهرم فلزی بلند دوتایی به همراه فنر های کمکی جهت عملکرد راحت
 • ظرفیت پانچ تا 150 برگ کاغذ و 15 میلیمتر
 • بدنه مقاوم تمام فلزی
 • خط کش جانبی جهت انجام پانچ دقیق
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • فاصله پانچ قابل تنظیم 70 و 80 میلیمتر
 • قطر پانچ 6 و 7 میلیمتر
 • میله های پانچ قابل تعویض

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kanex1620.jpg

پانچ کاغذ مدل : kanex 1620
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ کنکس مدل kanex 1620
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • ابعاد 406*141*129 میلیمتر
 • خط کش فلزی جهت تنظیم دقیق پانچ
 • وزن دستگاه 2.75 کیلوگرم
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر و قطر پانچ 6 میلیمتر
 • ظرفیت پانچ 160 برگ یا 16میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_PU4000.jpg

پانچ کاغذ مدل : open pu-4000
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ اپن مدل open pu-4000
 • ساخت ژاپن
 • ابعاد 510*445*125 میلیمتر
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • خط کش جهت تنظیم دقیق پانچ
 • وزن دستگاه 4.7 کیلوگرم
 • ظرفیت پانچ 200 برگ

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_pu3000.jpg

پانچ کاغذ مدل : open pu-3000
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ اپن مدل open pu-3000
 • ساخت ژاپن
 • ابعاد 510*445*125 میلیمتر
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • خط کش جهت تنظیم دقیق پانچ
 • وزن دستگاه 2.55 کیلوگرم
 • ظرفیت پانچ 160 برگ

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_97A0-kw-punch.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 97AO
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ تک سوراخ مدل KW-trio 97AO
 • بدنه تمام فلزی
 • ظرفیت پانچ 8 برگ
 • قطر پانچ 6 میلیمتر
 • ابعاد 58*23*127 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9718-kw-punch.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 9718
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ تک سوراخ مدل KW-trio 9718
 • بدنه تمام فلزی
 • ظرفیت پانچ 30 برگ
 • قطر پانچ 5 میلیمتر
 • ابعاد 98*22*158 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9574-kw-punch-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9574-kw-punch-b.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 9574
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ مدل KW-trio 9574
 • طراحی شیک با دسته فلزی قوی
 • دسته اهرم با مکانیزم داخلی و پد پلاستیکی جهت راحت کردن عملیات پانچ
 • ظرفیت پانچ تا 65 برگ کاغذ
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • خط کش فلزی جهت تنظیم دقیق پانچ
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر و قطر پانچ 6 میلیمتر
 • میله های پانچ قابل تعویض
 • ابعاد 350*90*384 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9520-kw-punch.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 9520
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ مدل KW-trio 9520
 • اهرم بلند دوتایی به همراه فنر های کمکی جهت عملکرد راحت
 • ظرفیت پانچ تا 150 برگ کاغذ
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • فاصله پانچ قابل تنظیم 70 و 80 میلیمتر
 • قطر پانچ 6 و 7 میلیمتر
 • دارای زبانه تنظیم کاغذ
 • ابعاد 380*147*330 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_KW9330.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-triO 9330
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ مدل KW-trio 9330
 • دارای اهرم بلندجهت عملکرد راحت
 • ظرفیت پانچ 190 برگ کاغذ 80 گرم
 • دارای خط کش مدرج جهت انجام پانچ دقیق
 • قطر سوراخ پانچ 6 میلی متر

 

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9556-kw-punch-a.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9556-kw-punch-b.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9556-kw-punch-c.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 9556
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ مدل KW-trio 9556
 • اهرم بلند دوتایی به همراه فنر های کمکی جهت عملکرد راحت
 • ظرفیت پانچ تا 200 برگ کاغذ
 • چرخ ضامن دار 2 ضربه برای آسان تر کردن عملیات پانچ
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • فاصله پانچ قابل تنظیم 70 و 80 میلیمتر
 • قطر پانچ 6 و 7 میلیمتر
 • میله های پانچ قابل تعویض
 • ابعاد 195*183*430 میلیمتر

 

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9550-kw-punch.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_9550-kw-punch2.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-trio 9550
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ مدل KW-trio 9550
 • اهرم بلند دوتایی به همراه فنر های کمکی جهت عملکرد راحت
 • ظرفیت پانچ تا 300 برگ کاغذ
 • چرخ ضامن دار 2 ضربه برای آسان تر کردن عملیات پانچ
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • فاصله پانچ قابل تنظیم 70 و 80 میلیمتر
 • قطر پانچ 6 و 7 میلیمتر
 • میله های پانچ قابل تعویض
 • ابعاد 195*183*430 میلیمتر

 

 

پانچ چهار سوراخ
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_punch-4holee.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-triO 9640
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ چهار سوراخ مدل KW-trio 9640
 • بدنه تمام فلزی مستحکم
 • ظرفیت پانچ 30 برگ کاغذ 80 گرم
 • دارای زبانه تنظیم کاغذ
 • دارای خط کش مدرج جهت انجام پانچ دقیق
 • قطر سوراخ پانچ 6 میلی متر

 

پانچ چهار سوراخ
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_kw9540.jpg

پانچ کاغذ مدل : KW-triO 9540
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ چهار سوراخ مدل KW-trio 9540
 • ساختارمقاوم با سبک منحصر به فرد بیرونی
 • ظرفیت پانچ 150 برگ کاغذ 80 گرم
 • دارای زبانه تنظیم کاغذ
 • دارای کف مناسب برای جلوگیری از لغزش

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_skre-14.jpg

پانچ کاغذ مدل : Skrebba 14
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ اسکربا مدل Skrebba 14
 • ساخت آلمان
 • بدنه تمام فلزی
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • خط کش فلزی جهت تنظیم دقیق پانچ
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر
 • ظرفیت پانچ 140 برگ یا 14 میلیمتر

 

 

پانچ ظرفیت بالا
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_punchevaraghbala_skre-20.jpg

پانچ کاغذ مدل : Skrebba 20
 

مشخصات فنی :

 • پانچ کاغذ دو سوراخ اسکربا مدل Skrebba 20
 • ساخت آلمان
 • بدنه تمام فلزی
 • اهرم بلند فلزی جهت عملکرد راحت
 • خط کش فلزی جهت تنظیم دقیق پانچ
 • فاصله پانچ 80 میلیمتر
 • ظرفیت پانچ 200 برگ یا 20 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :
پانچ ظرفیت بالا - پانچ کاغذ - دستگاه پانچ کاغذ - پانچ برای تعداد ورق کاغذ زیاد ( بالا ) - پانچ چهار سوراخ کاغذ - پانچ 4 سوراخ کاغذ - پانچ چهارسوراخ کاغذ - سوراخ کن کاغذ - خرید پانچ کاغذ - فروش پانچ کاغذ - قیمت پانچ کاغذ - دستگاه پانچ کاغذ برای قرار گرفتن در زونکن و کلاسور - پانچ کاغذ کانگورو kangaro - پانچ کاغذ اسکربا skrebba - پانچ کاغذ KW-trio - پانچ کاغذ اپن open - خرید اینترنتی پانچ کاغذ - پانچ کاغذ قوی ( قدرتی ) - پانچ کاغذ چهار سوراخ - پانچ کاغذ چهارسوراخ - خرید پانچ کاغذ چهار سوراخ ( 4 سوراخ ) - فروش پانچ کاغذ چهار سوراخ ( 4 سوراخ ) - قیمت پانچ کاغذ چهار سوراخ ( 4 سوراخ ) - پانچ کاغذ چهار سوراخ قوی ( قدرتی ) - پانچ کاغذ اپن open pu-3000 - پانچ کاغذ اپن open pu-4000 - پانچ کاغذ اسکربا skrebba 20 - پانچ کاغذ اهرمی - پانچ کاغذ کانگورو kangoro - پانچ کاغذ تک سوراخ ( دارای یک سوراخ ) - پانچ کاغذ دو سوراخ ( 2 سوراخ ) - پانچ کاغذ کانگورو Kangaro 2150